işlətmək

işlətmək
f.
1. İş gördürmək, işlə məşğul etmək, iş görməyə məcbur etmək; çalışdırmaq. Fəhlə işlətmək. Uşağı işlətmək. Qızı uşaqlıqdan işlətmək.
2. Bir şey üçün istifadə etmək; faydalanmaq. Ən uşaqlıqdan möhnətə adət etmiş Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə mahir olduqda özü üçün bir barkas alıb işlətməyə şüru etdi. S. M. Q.. Gülsənəm arvad təknə əvəzinə işlətdiyi alümin ləyəni stulla bərabər yerindən götürüb, . . qız əhvalatını açıb danışdı. M. Hüs.. Fərmanın qoçaqlığı orasındadır ki, o, mürəkkəb maşını işlətməyi artıq mənimsəyibdir. Ə. S..
3. Tətbiq etmək, işə salmaq. Siyasət işlətmək. Fənd işlətmək. Hiylə işlətmək. – Koroğlu qayıtmaz, tufan salmasa; Cida işlətməsə, qılınc çalmasa. «Koroğlu». Molla Qasım anladı ki, . . hər nə kələyi varsa, işlədə biləcəkdir. S. S. A.. Böyük yazıçı vəfat etdiyi günə qədər qələmini işlətdi. M. İ..
4. Sərf etmək. Pulu qənaətlə işlətmək. – Cəm oluruq bir məclisə yüz nəfər; İşlədirik neçə batman çay, şəkər. Ə. N.. // İçmək, qəbul etmək, yaxud içmək və ya yemək kimi istifadə etmək. Sirkəni artıq işlədənin bədəni zəif olur. H. Z.. <Professor:> Bu dərmanları vaxtında işlət. . Qant..
5. Danışıqda, yazıda tətbiq etmək, istifadə etmək. Qəliz ibarələr işlətmək. – Hələ . . ruslar, polyaklar və qeyrilər bizə görə öz dillərini və yazılarını çox işlədirlər. . C. M.. <Səmirə:> Orta məktəbdə oxuyarkən bizim hamımızın işlətdiyi bu dəbdə bəzi ifadələr indi məndə parodiya təsiri buraxırdı. M. Hüs..
6. Adətən «qarnını» sözü ilə – ifraz prosesini qaydaya salmaq, yaxud əksinə, ayaqyoluna salmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • işlənmə — «İşlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ISL — (англ. Inter Switch link) проприетарный протокол в коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco Systems, предназначенный для обеспечения работы виртуальных сетей (VLAN). Был разработан до принятия стандарта IEEE 802.1q, в настоящее время более… …   Википедия

  • ISL — steht für: Deutsch Französisches Forschungsinstitut Saint Louis, (Institut franco allemand de recherches de Saint Louis, französische Bezeichnung), ein militärisches Forschungszentrum, das in deutsch französischer Kooperation betrieben wird Eagle …   Deutsch Wikipedia

  • Isl — steht für: Deutsch Französisches Forschungsinstitut Saint Louis, ein militärisches Forschungszentrum, das in deutsch französischer Kooperation betrieben wird Eagle Air (Arnarflug), ehemalige isländische Fluggesellschaft (ICAO Code) Institut für… …   Deutsch Wikipedia

  • isl — abbrev. 1. island 2. isle * * * …   Universalium

  • isl — abbrev. 1. island 2. isle …   English World dictionary

  • işləmək — f. 1. İş görmək, bir işlə məşğul olmaq, çalışmaq, əməyini tətbiq etmək. Tarlada işləmək. Əkində işləmək. Evdə işləmək. Axşamlar işləmək. – O saat bilinirdi ki, sədr arabaçının vicdanla və hamıdan yaxşı işlədiyinə tamamilə arxayın idi. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işlək — 1. sif. 1. Zəhməti, işləməyi sevən, çox işləyən, daim işləyən, vaxtını işdə keçirən; fəal, çalışqan. İşlək adam. Bu yerlərin camaatı işləkdir. – İşlək keçəl ərə gedər, pinti gözəl gora. (Ata. sözü). Qızxanım əri kimi işlək, xoşxasiyyətli, namuslu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ISL — There are several expansions of the abbreviation ISL:* International Sign Language * Formally,* Informally, ISL can refer to Irish Sign Language * More formally, ISL is the SIL code for Israeli Sign Language * A Trotskyist group in Germany,… …   Wikipedia

  • işləmə — 1. «İşləmək»dən f. is. 2. is. 1. İynə və s. ilə parça üzərində işlənmiş bəzək, naxış. Güləbətin işləmələr bəzi geyimlərin, araqçın, saatqabı, pul kisəsi, daraqqabı və başqa məişət şeylərinin üzərində görülür. «Azərbaycan xalq sənəti». // Həkk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”